Vrolijk Pasen

Yvonne Schaeffer - de RuiterNieuwsberichten

Donderdagmiddag hadden we de paasviering op school.
In de hal zaten alle kinderen bij elkaar en mochten we vieren dat de Here Jezus voor ons aan het kruis gestorven is en na drie dagen is opgestaan. Best gek dat we dit vieren, want het is toch juist verdrietig dat de Here Jezus zoveel geleden heeft? Toch mogen dit vieren, want door Zijn dood en opstanding is de dood overwonnen!
We hebben samen gezongen, naar muziek geluisterd of een kort filmpje van de zandtovenaar bekeken. Elke klas had een lied voorbereid om bij te dragen aan de paasviering.

Na de paasviering mocht elke klas het paasverhaal uitdragen. De onderbouw kreeg daarom een bloem en maakte een kaartje met daarop een paasgroet. Deze bloem mogen ze uitdelen aan iemand die zij willen. De bovenbouw maakte precies hetzelfde, maar deelde diezelfde middag de bloemen uit in de wijk rondom de school. Zij hebben aangebeld en mochten zo een persoonlijke paasgroet overbrengen.

Wij wensen jullie mooie en gezegende paasdagen!