Hoera! Een nieuw schoolplein!

Yvonne Schaeffer - de RuiterNieuwsberichten

De afgelopen maanden is er intensief actie gevoerd om geld in te zamelen voor het nieuwe schoolplein. We hebben hiermee een totaalbedrag van maar liefst €5361,50 opgehaald. Dit is natuurlijk gelukt dankzij uw fantastische hulp!! Nogmaals hartelijk dank daarvoor! In september hopen we nog een pleinfeest te houden om daarmee ons doelbedrag van €7500 te behalen.

Wat waren we blij en verrast toen we vandaag hoorden dat we het subsidiebedrag van €10.000 hebben binnengehaald!! Vandaag hebben Vincent van Veen van de IVN Natuureducatie en gedeputeerde mevrouw Pijpelink samen met kinderdirecteur Jedithja de prijs aan ons uitgereikt. Om dit enorme bedrag te vieren, hebben alle kinderen een ijsje gekregen. Wij zijn één van de 14 scholen die subsidie krijgen van IVN Zeeland en de provincie Zeeland voor het vergroenen van het schoolplein. Een deel van het schoolplein wordt onthard. Dat is goed voor het klimaat, onze leerlingen en de biodiversiteit. Kinderen zijn gezonder én leren beter door veel buiten te zijn. Meer weten over de groene revolutie? Kijk op www.groenerevolutiezeeland.nl.