Bij regelmaat verschijnt de Infobrief. De brief wordt geschreven door de directeur en heeft als inhoud actuele ontwikkelingen van de school en is verder bedoeld om met elkaar mee te leven.

Hier kunt u de Infobrief lezen c.q. downloaden:

Startbrief ouders augustus 2019

Startbrief kinderen augustus 2019

Nieuwsbrief juni 2019

Nieuwsbrief februari 2019