De school werkt met een rooster van 8.40 – 15.00 uur. In principe blijven alle kinderen over. Zij eten met hun eigen leerkracht in de klas en
hebben daarna pauze op het plein. Alle leerlingen zijn op woensdagmiddag vrij. De leerlingen van groep 1 en 2 zijn ook op vrijdagmiddag vrij.