De Regenboogschool in 1 minuut

Ieder kind heeft unieke talenten ontvangen van God. Op de Regenboogschool in Middelburg (wijk Klarenbeek) komen deze tot groei en bloei. Hoe? Door persoonlijke aandacht voor iedere leerling; in ons onderwijs staat het kind centraal. De Regenboogschool heeft moderne leermethodes met digitale hulpmiddelen en biedt een betrokken en vertrouwd schoolklimaat. Waar de Bijbel opengaat, iedere schooldag!

De Regenboogschool is een basisschool waar ouders die christen zijn hun kinderen graag aan toevertrouwen.
We zijn een school met de Bijbel als basis, medewerkers zijn christen en werken vanuit hun geloof. Ouders die voor onze school kiezen vinden het waardevol dat hun kind onderwijs krijgt dat aansluit bij de eigen christelijke levensovertuiging. Onze leerkrachten leveren daaraan als identiteitsdrager een belangrijke bijdrage.
Onze kernwaarden? Betrokkenheid, plezier en vertrouwen.

Wat onze school verder uniek maakt? Op de Regenboogschool zien we ieder kind als een uniek schepsel van God. We willen leerlingen met ons onderwijs helpen bij het ontwikkelen van gekregen talenten en gaven.
Om straks zelfbewust en goed voorbereid een plek in te nemen in de maatschappij van nu. Onze school is best ambitieus. Bij leervakken worden hoge streefdoelen opgesteld, maar wel doelen die aansluiten bij het niveau van ieder kind. Ook het sociaal-emotioneel leren heeft alle aandacht, net als vorming en toerusting met het oog op de (ingewikkelde) samenleving van nu.

Zullen we eens kennismaken? We nemen graag uitgebreid de tijd voor jou en je kind. Bel Annemiek voor een afspraak of antwoord op je vragen (0118 62 93 41) of stuur een mail naar  regenboog@levwn.nl