Het is een open deur om aan te geven dat de leerlingen op onze school de belangrijkste plaats innemen. Op de Regenboog worden de kinderen gestimuleerd om mee te denken en te werken in de organisatie van de school. De Regenboog is ten slotte een school vóór de kinderen.

De leerlingenraad vergadert eens in de twee maanden en wordt gevormd door klassenvertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8. Onder leiding van de directeur wordt er nagedacht over onderwerpen die op dat moment actueel zijn. De leerlingen worden gestimuleerd om kritisch en oplossingsgericht mee te denken. Voorafgaand aan deze vergadering vragen de leerlingen hun klasgenoten om input voor de vergadering. Naar aanleiding van de gemaakte notulen worden actiepunten uitgevoerd en later geëvalueerd.

De kinderen op de Regenboog voeren in de klas en in de school diverse taken uit. In de klas zijn de kinderen verantwoordelijk voor het uitdelen en ophalen van materialen en het verzorgen van het lokaal. In de school krijgen kinderen taken als koffiezetten, biebdienst, voorleesmaatjes bij de kleuters, deurportier of taken in het tuinonderhoud.

We vinden het tevens belangrijk dat de kinderen leren om op gezonde wijze voor zichzelf te zorgen. Daarom hebben we dagelijks een fruitpauze waarvoor de kinderen drie keer per week fruit van school krijgen. Ook sport en beweging vinden wij van belang. We zijn daarom blij met de vakdocent bewegingsonderwijs die wekelijks kwalitatief hoogstaande sportlessen verzorgt. We proberen bewegen ook in de dagelijkse lessen te integreren door bijvoorbeeld spellingwoorden rennend op het plein te oefenen.