Beste belangstellenden,

Groep 3 heeft op dit moment 25 leerlingen en werken met juf Ducie of met juf Tanja. Wij doen in de groep goed ons best met het werken in de klas, plein of gymzaal.

Elke dag zijn we bezig met lezen, rekenen en schrijven. We hebben alle letters inmiddels geleerd. We oefenen elke dag met lezen. Rekenen doen we op verschillende manieren: we oefenen met voorwerpen, we doen spelletjes en werken in ons rekenschrift.
Met schrijven leren we aan elkaar schrijven.

We horen elke dag een Bijbelverhaal en we zingen Bijbelse liederen. Verder wisselen we vaak even nieuwtjes uit in de kring.
In de middag hebben we nog andere vakken, zoals verkeer, muziek, tekenen, wereldoriëntatie, Engels, gym en knutselen. We werken met wereldoriëntatie rond een thema, waar we door ontdekkend leren, filmpjes, boeken en excursies meer over leren.
Zoals nu over de ruimte: We hebben geleerd welke planeten er zijn in ons sterrenstelsel. We leren over zwaartekracht op aarde en zweven in de ruimte. En onze excursie ging naar de sterrenwacht in Middelburg! Een leerzaam en leuk project.

Tussendoor kunnen ook nog lekker buiten zijn, in de pauzes en terwijl we de Daily Mile rennen.
U merkt….een vol programma, maar we werken met veel lol en we zijn met veel  plezier bezig!

Groeten van alle kinderen en de juffen.