Mogen wij ons even voorstellen? Wij zijn een groep van 26 leerlingen met twee juffen: juf Maria
en juf Marjolein.

Elke dag houden we ons bezig met de gewone vakken: taal, spelling, lezen, rekenen en schrijven.
We leren verantwoordelijk te zijn voor ons eigen werk en oefenen ook in het samenwerken.
Fouten maken is niet erg, ook daar leren we van!

We horen de verhalen uit de Bijbel en zingen vaak met de gitaar. We verwonderen ons met
natuur over de schepping om ons heen.

Daarnaast werken we het hele jaar door over verschillende thema’s. Elk jaar starten we met het
thema zee en strand. Daar is heel veel over te leren en te zien hier in Zeeland. We duiken de
Noordzee en de Oosterschelde in en gaan jutten op het strand.
Ook hebben we gewerkt over de ruimte. We kwamen er achter wat zwaartekracht is en zijn op onderzoek uitgegaan.

In januari en februari houden we een groot project. Deze keer gaan we “op reis” naar het
Bijbelse land Israël met een uitstapje naar het buurland Egypte. We leren over de cultuur, de
flora en de fauna, de geschiedenis, de kunst en hoe de mensen daar wonen en werken. We
hopen het project weer op een ludieke manier af te sluiten met de kinderen en ouders.

Met elkaar leren we zo elke dag weer nieuwe dingen!