Wij zijn groep 5 en hebben twee juffen. We zitten met 14 jongens en 14 meisjes in de klas. We hebben het erg gezellig met elkaar en maken graag grapjes.
Maar… er wordt ook hard gewerkt!
Het leren doen we zoveel mogelijk met verschillende werkvormen: elkaar overhoren, werken in tweetallen, bewegend leren, spelletjes, e.d. Met rekenen, spelling en technisch lezen werken we op de Snappet.
Na een ochtend hard werken, gaan we ’s middags graag even naar buiten voor een potje voetbal in de voetbalkooi. Ook leren we regelmatig een nieuw spel buiten, zodat we dat spel ook zelf kunnen gaan spelen als het pauze is. Het spel ‘kat-en-muis’ bijvoorbeeld, vinden we erg leuk of ‘ratten en raven’ spelen we ook graag.
Iedereen in de klas heeft een taakje in de klas. We voelen ons met elkaar verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de klas en hoe het er uit ziet.
We zijn op excursie geweest naar het Zeeuws Museum en hebben daar een ontzettend leuke speurtocht gedaan.
Groetjes van groep 5