Hallo allemaal!

Wij zijn een groep 6 van 26 kinderen en krijgen les van juf Yvonne.

In de klas leren we veel, maar hebben we vooral ook veel plezier. Plezier met elkaar en plezier om te leren.

Wat hebben we de afgelopen tijd allemaal gedaan in groep 6?

Met rekenen hebben we gewerkt over de kubieke meter en ruimtelijke figuren. Hierbij zijn we praktisch aan de slag gegaan. We maakten in de klas onze eigen kubieke meter. We maten op hoeveel kinderen erin pasten. Met goed passen en meten kwamen we op ongeveer tien kinderen uit. Voor het onderdeel ruimtelijke figuren maakten we zelf een aantal figuren: een cilinder, een kubus, een kegel en een piramide. We kregen ieder een plattegrond en mochten deze in elkaar zetten.

In groep 6 hebben we steeds vaker buitenlessen. Zo gaan we voor spelling af en toe naar buiten en spelen we bijvoorbeeld ‘ren je rot’. Dit is een opdracht waarbij je in tweetallen moet samenwerken en naar een bak toe moet rennen. In deze bak zitten verschillende spellingcategoriewoorden. Wanneer je een kaartje hebt gepakt, ren je terug naar jouw maatje en schrijf je een woord op dat past bij deze spellingcategorie. Bijvoorbeeld: schrijf een woord op dat eindigt op -elen.

Tijdens de paasviering mochten we samen met de kinderen uit de andere klassen zingen en luisteren over het sterven en de opstanding van de Here Jezus. ‘s Middags zijn we de wijk rondom de school ingegaan en mochten we paasbloemen met een paasgroet uitdelen. We belden aan bij de mensen in de wijk en mochten zo een persoonlijke paasgroet overbrengen.

Groetjes van groep 6!