Onze school

De Regenboog is een basisschool voor onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar die wordt vormgegeven vanuit Bijbelse overtuiging.

Onze leerkrachten leven en werken vanuit hun persoonlijke relatie met Jezus Christus. De leerkrachten begeleiden leerlingen naar een levenswijze die gebaseerd is op een relatie met de levende God. Dit doen we vanuit de Bijbel. Wij passen de Bijbel toe in onze dagelijkse omgang met de leerlingen, collega’s en ouders.

Hoe doen we dat?

  • Elke schooldag beginnen en eindigen we met gebed.
  • Wij vertellen verhalen en lezen (voor) uit de Bijbel, zodat leerlingen de Bijbel leren kennen.
  • In ons onderwijs zijn wij er op uit onze leerlingen christelijk toe te rusten.

De Regenboog is een LEV-WN school. LEV staat voor Liefde en Vertrouwen. Daarnaast zijn onze kernwaarden verbinding, vertrouwen en eigenaarschap.

De Regenboog heeft dus een herkenbaar en doorleefde identiteit. Wij staan voor uitstekend onderwijs en hebben een duidelijke visie. Wij werken aan een open en veilig schoolklimaat waarbinnen ieder kind mag zijn wie hij of zij is. We leren de kinderen van betekenis te zijn voor de samenleving.