Wij vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan de gezondheid van onze kinderen.
Dat doen wij op de volgende wijze:

Fruitpauze en gezond eten
Wij stimuleren kinderen gezond te eten. Wij noemen de fruitpauze bewust fruitpauze om
daarmee naar de kinderen uit te stralen dat wij graag willen dat de kinderen dan fruit eten.
Een groot gedeelte van het schooljaar krijgen kinderen op school fruit aangeboden door
deelname aan EU-schoolfruit of door deelname aan Zeeuwse projecten.
Wij nemen deel aan het Nationaal schoolontbijt en door middel van lessen leren we
kinderen het belang van gezond ontbijten.
Ook op de BSO krijgen kinderen gezonde tussendoortjes aangeboden.

Bewegen
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen dagelijks kunnen bewegen. Sporten maakt gezond
en als je bewogen hebt, kun je je weer beter concentreren. Omdat wij te maken hebben met
de indeling van de gymzalen door de gemeente, krijgen de kinderen 1x per week 60 minuten
gymles door een vakdocent gym, meester Stijn of meester Anton. Dit geldt ook voor de
kinderen van groep 1 en 2.
Om de kinderen toch meer te laten bewegen, zetten we ook andere sportactiviteiten in,
namelijk:
– De daily mile, 3x per week 15 minuten rennen, zie https://thedailymile.nl/
– Dagelijks buiten leren door buiten bewegend spellingswoorden te oefenen,
rekensommen op te lossen enz.
– Bovenbouw voetbalt wekelijks 30 minuten in de voetbalkooi onder leiding van de
eigen leerkracht
– We zetten dagelijks bewegend leren in de klassen in: bijvoorbeeld bewegen terwijl je
tafelsommen oefent
– De kinderen doen mee aan verschillende sportactiviteiten zoals de kangoeroedag
(groep 1 en 2), de Koningsspelen, het voetbaltoernooi van LEV-WN, het
korfbaltoernooi van Ondo enz.

MRT en fysiotherapie
Wanneer er zorgen zijn over de motoriek van uw kind, dan bent u bij ons ook aan het goede
adres. Het is mogelijk om MRT (Motorische Remedial Teaching) te volgen onder leiding van
meester Anton. Er wordt gericht geoefend met onderontwikkelde motorische vaardigheden
en vorderingen worden bijgehouden.

Tevens is er de mogelijkheid om fysiotherapie te volgen onder schooltijd. Wij consulteren de
fysiotherapeut ook regelmatig voor een screening als wij vragen hebben over de motoriek
van een kind.