In schooljaar 2018-2019 hebben we ons opnieuw gebogen over de missie en visie van ons onderwijs. Deze missie en visie zijn vastgesteld op basis van gevoerde gesprekken met het team, leerlingen en ouders.

Onze missie
Op de Regenboog staat onze God, Jezus en de Heilige Geest centraal. God is onze Vader en wij mogen Zijn kinderen zijn. Daarom ligt het fundament voor de bepaling van ons onderwijs in Hem alleen. 

Met een onderzoekende houding, gedreven vanuit nieuwsgierigheid willen we de leerlingen steeds meer inzicht geven in de wereld die onze God geschapen heeft. Wij stimuleren kinderen om vragen te blijven stellen en daardoor te leren over zichzelf, de ander en de wereld om hen heen. Daarnaast helpen we kinderen te ontdekken wat hun persoonlijke talenten zijn en helpen we hen deze talenten verder te ontwikkelen.

Onze visie
Onze visie is het uitgangspunt van de wijze waarop wij ons onderwijs vorm willen geven. Onze visie luidt als volgt:
‘Door ontdekkend leren, ontwikkel jij je eigen talenten, kennis en vaardigheden om je straks in de veranderende maatschappij te kunnen inzetten voor de ander en jezelf, op de plek die God je geeft.’