De Regenboog is volop in ontwikkeling. Elke dag proberen we ons onderwijs beter te maken
om zo te zorgen dat de leerlingen breed ontwikkeld kunnen uitstromen naar de middelbare
school. We hebben vier leidende principes geformuleerd. Op basis van deze vier principes
werken we ons onderwijs verder uit.

Onderzoeken in een betekenisvolle leeromgeving
Kinderen op de Regenboog krijgen de wereld oriënterende vakken steeds meer in thema’s
aangeboden. Thematisch werken zorgt voor hoge betrokkenheid van kinderen. Binnen de
thema’s komen alle kerndoelen aan bod. Kinderen worden uitgedaagd om onderzoekend te
leren. De resultaten van het leren rapporteren we naar leerlingen en ouders in een
rapportfolio, een combinatie tussen een rapport en een portfolio.

Met plezier leren en werken
Wij staan voor een stevig kennisfundament van Bijbelkennis, rekenen, taal, lezen en Engels.
We werken vanuit de leerlijnen en kijken steeds naar wat de kinderen nodig hebben. We
zetten bewegend leren en buiten leren structureel in om het plezier in het leren te
vergroten.

Gelijke kansen voor elk talent
Op de Regenboog mogen kinderen ontdekken welke talenten zij van God hebben gekregen
en krijgen zij de mogelijkheid om zich te verdiepen in hun talent. Kinderen die cognitieve
talenten hebben, krijgen verdiepend leerwerk aangeboden. Door de inzet van de vakdocent
gym en de vakdocent muziek komen kinderen met talenten op deze gebieden aan hun
trekken. De handvaardigheidslessen worden gegeven volgens het creatief proces. Dat
betekent dat een knutselwerkje geen kopie van de juf hoeft te zijn, maar dat de creativiteit
van de kinderen wordt gestimuleerd.
Wij werken samen met CSW Talentcollege. Jaarlijkse volgen de leerlingen van groep 5 t/m 8
meerdere workshops en maken zij kennis met schoonheidsverzorging, techniek, koken,
dierverzorging en dergelijke.

Opleiden tot verantwoordelijke wereldburgers
Op onze school worden kinderen toegerust vanuit de bijbel. We vinden het belangrijk om
hen te leren bidden, hen Bijbelteksten uit het hoofd te laten leren en met hen te praten over
levensvragen. Thema’s als seksuele opvoeding en mediawijsheid bieden we aan volgens de
Bijbelse principes. Op onze school leren kinderen iets goed te doen voor de ander, we leren
hen samenwerken en we verbinden bewust met verschillende bevolkingsgroepen zoals
ouderen of mensen uit het AZC.