De Regenboog is een school met een warme sfeer. Leerkrachten, kinderen en ouders leven met elkaar mee, zijn met elkaar begaan en bidden voor elkaar. De leerkrachten kijken vanuit Gods Liefde naar de kinderen en benaderen hen zoveel mogelijk positief. De kinderen leren wij met dezelfde Liefde naar elkaar te kijken. We streven naar een sfeer waarin ieder kind zichzelf mag zijn, want ieder kind is een prachtig schepsel van God. Vanuit deze visie bieden we de kinderen de ruimte om te leren en om hun talenten te ontwikkelen.

Aan het begin van het schooljaar voert de leerkracht met iedere leerling en zijn of haar ouders een startgesprek. In dit startgesprek wordt besproken hoe de leerling het beste leert. Ook vindt er in dit gesprek afstemming plaats tussen leerkracht en ouders. Zo maken wij bijvoorbeeld specifieke afspraken over de contactmomenten gedurende het schooljaar. Voor de ene ouder is immers twee keer per jaar een gesprek met de leerkracht voldoende, terwijl de andere ouder behoefte heeft aan meer gespreksmomenten gedurende het jaar. Wij werken volgens de principes van Ouderbetrokkenheid 3.0, wat betekent dat wij de samenwerking met ouders hoog in het vaandel hebben.

Wij werken op onze school zoveel mogelijk vanuit leerlijnen. Dat betekent dat wij bekijken welke doelen de kinderen al behaald hebben en aan welke doelen zij nog moeten werken. Wij proberen ons leerstof aanbod zo doelgericht mogelijk aan te bieden. Hiermee bieden wij onderwijs op maat.

Wanneer een leerling moeite heeft met de leerstof of de leerstof juist heel gemakkelijk vindt, zoeken wij naar mogelijkheden om nog beter op de behoefte van deze leerling aan te sluiten. Dit doen wij in overleg met de intern begeleider en de remedial teacher.