We zijn een school met de Bijbel als basis. Op onze school werken medewerkers die hun leven en werk willen inrichten vanuit een levend geloof en vanuit dat wat Jezus ons voordoet in de Bijbel. 

Met de kinderen openen en sluiten we de dag met gebed.

Op onze school horen de kinderen bijna dagelijks Bijbelverhalen. Ze horen de bekende en de meer onbekende verhalen. Voor de verwerking van de Bijbelverhalen gebruiken we de methode Levend Water. Elke week leren de kinderen een Bijbels lied van de week. 

We vinden het belangrijk dat de kinderen op de basisschool Bijbelteksten uit hun hoofd leren. Daarom krijgen de kinderen vanaf groep 5 wekelijks een Bijbeltekstje mee om thuis te leren. We noemen dit het memootje. 

De Bijbelse feesten vieren we uitgebreid. Kerst, Pasen en Pinksteren. Een van deze feesten vieren we met ouders in een kerk.

De Bijbel heeft ook invloed op ons onderwijs. Zo geven we bijvoorbeeld seksuele opvoeding met de methode Wonderlijk Gemaakt, die uitgaat van de Bijbelse principes van seksualiteit. Ook in de keuze van de leesboeken die wij in onze eigen scholbibliotheek hebben staan, heeft de Bijbel zijn invloed. We zorgen ervoor dat de kinderen de nieuwste kinderliteratuur te lezen krijgen, maar sommige boeken zetten we bewust niet in onze schoolbibliotheek. Dat zijn boeken waarin gevloekt wordt, veel seksuele uitingen in worden beschreven of waarin hekserij of tovenarij een rol heeft. 

We vinden het belangrijk om alles wat op de (bovenbouw)kinderen afkomt, wel met hen te bespreken. We zijn een school die naar buiten is gericht. Het gesprek over onderwerpen als diversiteit zullen we dus ook zeker met de kinderen voeren. We willen kinderen leren dat er over dit soort onderwerpen verschillende meningen zijn, maar dat het als christen belangrijk is om altijd met liefde en respect naar de medemens te kijken en op die manier met een ander om te gaan.