Kijktafel

In de hal van onze school staat de kijktafel. Iedere maand wordt deze tafel opnieuw ingericht rondom een christelijk thema of christelijk lied.

Mag ik jou tot zegen zijn.
Naast je lopen op de reis.
Samen achter Jezus aan.
Gaan waar hij ons wijst.
Laat ons delen in Zijn liefde.
Voor elkaar de minste zijn.
Met elkaar het leven vieren.
Uitzien naar het koninkrijk.
Sela

Het nieuwe schooljaar is feestelijk begonnen. Slingers en ballonnen, met in het midden de
bovenstaande tekst van een lied van Sela. Deze tekst zal het hele schooljaar centraal staan. Laten we
zó met elkaar optrekken achter Jezus aan.
Het onderwijs dat Jezus gaf door gelijkenissen zien jullie terug in de verschillende kijktafels komend
jaar. De eerste kijktafel gaat over de herder die zijn 99 schapen achter laat om op zoek te gaan naar
dat ene schaap dat verloren is. En als hij het eenmaal heeft gevonden zegt hij tegen zijn buren en
familie: ‘Vier feest met mij, want ik heb mijn verloren schaap terug gevonden.’
Jezus wil ons hiermee leren dat er in de hemel meer vreugde zal zijn over één zondaar die tot inkeer
komt dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.
En kijkend naar deze kijktafel mogen we ook denken aan Jezus die zichzelf de Goede herder noemt.
Hij geeft om Zijn kudde en leidt hen naar grazige weiden.

Wie durft het aan
om op te staan
en Gods weg te gaan.
Wie vertrouwt op God
en wie laat dat zien.
Wie durft het aan, zoals… Daniël

Zie je hem daar zitten? Dat is Daniel. Die Joodse jongeman die nu in Babel woont. Hoe komt hij
tussen die leeuwen? Dat is toch gevaarlijk? Straks eten ze hem nog op.
Maar die leeuwen zijn wel erg mak. Hebben ze geen honger dan? Of is er iets anders aan de hand?
Daniel dient trouw de God van Israël. Ook in deze andere cultuur waar de God van Israël niet gekend
werd. Daniël houdt vast aan Gods geboden en zoekt Gods aangezicht drie maal per dag. Het is hem
zoveel waard dat hij doorgaat met bidden ook al komt zijn leven erdoor op het spel te staan.
Juist omdat Daniël zijn God trouw blijft dienen, wordt hij in de leeuwenkuil gegooid. Wat een nacht
moet dat geweest zijn voor Daniël. Zittend tussen de leeuwen, die hem niets aandeden. Als de kuil de
volgende ochtend open gaat , is het voor iedereen duidelijk. Er is niets met Daniël gebeurd, want hij
had op zijn God vertrouwd.