Wij werken vanuit PBS (Positive Behaviour Support).

Dit is een preventieve methode die gericht is op het aanleren van positief gedrag. Dit ter bevordering van een positief pedagogisch klimaat.

PBS is gebaseerd op 5 pijlers:

  1. Het heeft een sterk preventieve werking.
  2. Het gaat om het aanleren van gedragsverwachtingen die op een positieve wijze bekrachtigd worden.
  3. Het is een schoolbrede aangelegenheid.
  4. Acties worden niet zomaar ‘verzonnen’,  maar  worden altijd gekozen op basis van data (wat zien we waar, wanneer, hoe vaak en wat zegt ons dat).
  5. De samenwerking met anderen is van belang (bijvoorbeeld met de ouders i.v.m. TSO).