Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op school doet. Ook als het gaat om alles wat uw kind leert op het gebied van sociale en emotionele vaardigheden. De meeste scholen hebben daar een methode voor. Kwink is zo’n methode. Kwink is volledig online lesmateriaal en bedoeld voor de hele school. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.

Aan het begin van het schooljaar werken we naast Kwink, ook met de methode ‘Goed van Start’. Dit is een aanpak die ontwikkeld is om samen met de leerlingen de toon te zetten voor een positief klimaat in de groep. in klassenvergaderingen stellen de leerkracht en de leerlingen gezamenlijk de regels en afspraken op voor de rest van het schooljaar. Door dit samen te doen, zijn de verwachtingen meteen duidelijk en krijgen leerlingen vanaf het begin een verantwoordelijke rol bij de besluitvorming in de klas. 

Onze school staat bekend om zijn veilige en positieve klimaat. Mocht er toch sprake zijn van pestgedrag, dan volgen wij ons antipestprotocol op. U vindt het antipestprotocol hier.