De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd.

“Als ouders en leerkrachten willen we in vertrouwen de zorg voor de kinderen gezamenlijk delen en oppakken.
Door naast elkaar te gaan staan, willen we- in alle openheid naar elkaar- de kinderen laten ontwikkelen tot hoe ze door hun Hemelse Vader zijn bedoeld.
Ouders en school zien elkaar als gelijkwaardig, elk met een eigen rol. Samen zien we –in respect en betrokkenheid- naar elkaar om en proberen we elkaar verder te helpen.
De school vormt hierin een veilige plaats om elkaar te ontmoeten.”