De WIOS ondersteunt en adviseert de directeur bij allerlei vraagstukken die betrekking hebben op de identiteit van onze school. Bij de samenstelling van de leden van de WIOS wordt een vertegenwoordiging vanuit verschillenden kerkelijke gemeenten nagestreefd.