Groep 1 Voorleesmiddag (12)De Medezeggenschapsraad denkt en praat mee over het beleid van de school. Het gaat hierbij vooral over beleidsmatige zaken. Anders gezegd: De MR bevraagt, adviseert, controleert en ondersteunt zo mogelijk de keuzes die door team en schoolleiding zijn gemaakt.
De MR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid. Dit is onderwerpafhankelijk.
De MR vergadert volgens een vastgesteld rooster.
Ook is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Deze houdt zich bezig met wat er binnen het scholencluster LEVWN wordt gedaan.

De MR bestaat op dit moment uit:
Ouders:
Gerit Aart Koelewijn, Eelke Keersemaker en Jorick Vos
namens het team:
Anje Treurniet, Yvonne de Ruiter en vacature

U kunt zich tot de MR wenden voor vragen en adviezen op het terrein van het schoolbeleid.