Voor een aantal zaken op school doet de Activiteitencommissie een beroep op ouders bijv. bij vieringen en andere schoolactiviteiten.
Hiervoor maken we gebruik van een ‘Intekenlijst’. U ontvangt in juni een formulier met alle hulpvragen.
Aan de hand hiervan maken wij een overzichtslijst met alle aanmeldingen en benaderen ouders die zich voor een bepaalde activiteit hebben opgegeven. De commissie bestaat uit vijf ouders en één leerkracht.