Op de Regenboog proberen we elk kind te zien zoals hij of zij gemaakt is door onze God. Ieder kind is daarin anders en ieder kind heeft wat anders nodig. Soms hebben leerlingen extra ondersteuning nodig om zich op de basisschool zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Vanuit onze maatschappelijke taak enerzijds maar ook vanuit onze identiteit anderzijds, zetten wij ons in om die ondersteuning voor elk kind te bieden en te werken aan zijn of haar talenten.

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van kracht. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Walcheren onder de naam ‘Kind op 1 ‘  www.swvkindop1.nl

Onze school voldoet aan de 10 standaarden van passend onderwijs, zoals vastgesteld door dit samenwerkingsverband. Wanneer leerlingen meer ondersteuning nodig hebben dan wij vanuit de basisondersteuning kunnen bieden, hebben wij de mogelijkheid tot het aanvragen van een arrangement voor een leerling. Middels zo’n arrangement kunnen wij extra financiering, extra handen, of extra expertise krijgen om de leerling de extra ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft.

In het document Schoolondersteuningsprofiel Regenboogschool leest u hoe onze school verder vorm geeft aan Passend Onderwijs.