In het menu CONTACT-DOWNLOADS kunt u de volgende Schooldocumenten inzien c.q. downloaden:

  • Schoolgids 2022-2023
  • Schoolplan 2019-2023
  • Schoolondersteuningsprofiel Regenboogschool
  • Anti-Pestprotocol+ protocol ongewenste intimiteiten Regenboog
  • Meldcode Regenboog 2022-2023
  • Pleinboekje
  • Folder vertrouwenspersoon
  • MHB beleidsplan
  • Inschrijfformulier de Regenboog
  • Aanvraagformulier bijzonder verlof