In het menu CONTACT-DOWNLOADS kunt u de volgende Schooldocumenten inzien c.q. downloaden:

  • Schoolgids 2019-2020
  • Schoolplan 2019-2023
  • Schoolondersteuningsprofiel Regenboogschool
  • Anti-Pestprotocol+ protocol ongewenste intimiteiten Regenboog
  • Pleinboekje
  • Folder vertrouwenspersoon
  • MHB beleidsplan