De Regenboogschool heeft een streekschoolfunctie.
Bijna alle leerlingen maken gebruik van Tussenschoolse Opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
In groep 1 en 2 eten ouders met de groep en houden daar toezicht tijdens het spelen op het plein.
In groep 3 t/m 8 eten de leerkrachten met hun groep, terwijl ouders toezicht houden tijdens het spelen op het plein.
Het Overblijfplan ligt op school ter inzage.