Op de Regenboog maken alle kinderen gebruik van de TSO op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De leerkracht eet met de kinderen in de klas. Wanneer de leerlingen pauze hebben op het schoolplein, wordt er door de ouders pleinwacht gelopen. We verwachten van alle ouders dat zij hierin hun bijdrage leveren.